preloder
دستمزدِ حداقلی در طولِ زمان چه تغییراتی کرده است؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷
خاستگاهِ دستمزدِ حداقلی کجاست؟
۲۴ مهر ۱۳۹۷

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

قرار است حداقلِ دستمزدها افزایش یابد؟

امسال (2014) که چنین چیزی بعید است. سناتور تام هارکین (Tom Harkin) و جورج میلر (George Miller) از نمایندگانِ مجلس، که برای افزایشِ دستمزدِ حداقلی تا ساعتی 10.10 دلار تلاشهای پربازتابی انجام داده اند که حمایتِ باراک اوباما را به دنبال داشت، هر دو امسال بازنشسته می شوند. اوباما سابق بر این و در سخنرانیِ سالانه ی موسوم به «تشریحِ وضعیتِ آمریکا» در 2013، از افزایشِ دستمزدهای حداقلی تا مبلغِ 9 دلار در هر ساعت، و در سالِ 2008 نیز در جایگاهِ کاندیدای ریاست جمهوری، از این افزایش تا 9.50 دلار حمایت کرده بود. دموکراتها می گویند تصمیم دارند در انتخاباتِ سالِ 2014 بر افزایشِ دستمزدهای حداقلی پافشاری کنند.

نظرسنجی از افکارِ عمومی نشان می دهد که مردم قویاً موافقِ این افزایشها هستند. طیِ نظرسنجی های متعدد مشخص شده است که در حدودِ 70 درصد از آمریکایی ها در حالِ حاضر مدافعِ افزایشِ حداقل دستمزدها هستند. این نظرسنجی ها نشان می دهد که دموکراتها بیش از همه موافقِ این افزایش هستند، اما در بینِ جمهوریخواهان دودستگی وجود دارد. جمهوریخواهانِ کنگره عمدتاً مخالفِ افزایشِ دستمزدهای حداقلی هستند. موسسه ی National Restaurant نیز از مخالفانِ برجسته ی این افزایش هاست، زیرا، همانطور که گفتیم، بیشترین کارگرانِ حداقلی-بگیر در بخشِ تدارک و خدماتِ غذایی مشغول به کارند.

تلاش برای افزایشِ دستمزدِ حداقلی در کنگره متوقف شده است. در مجلسِ نمایندگان هوادرانِ افزایشِ دستمزد اندک اند و در سالِ 2013 جمهوریخواهان به لایحه ای در همین زمینه بالاتفاق رأیِ منفی دادند. مجلسِ سنا هم در 30 آوریلِ 2014 پس از رأی گیری درباره ی لایحه ای دولتی در جهتِ افزایشِ حقوقهای حداقلی نتوانست کاری از پیش ببرد، زیرا این لایحه اگرچه 54 به 42 رأی آورد، اما از آنجا که جهتِ دورزدنِ زمان-سوزی به 60 رأی نیاز داشت، مشمولِ زمان-سوزی (فیلیباستر) شده و به بعد موکول شد.