چرا دستمزدِ حداقلی در بعضی ایالتها و شهرهای آمریکا بالاتر از مبلغِ تعیین شده است؟
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
کشورهای دیگر با دستمزدِ حداقلی چه می کنند؟
۱۳۹۷-۰۷-۲۴

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

ممکن است کسی کمتر از دستمزدِ حداقلی دریافت کند؟

شاید تعجب کنید، اما بله، ممکن است. در مواردِ خاص کارکنان کمتر از حقوقِ حداقلی دریافت می کنند. اما در اکثرِ موارد، حقوقِ حداقلی واقعاً حداقلی است. اگر شما جزءِ کارکنانی باشید که کارفرما بدونِ هیچ مجوزِ خاصی کمتر از دستمزدِ حداقلی به شما دستمزد می دهد باید به بخشِ «دستمزدها و ساعتها»ی وزارتِ کار اطلاع دهید.

اما کدام کارکنان مشمولِ دستمزدهای حداقلی نمی شوند؟ اول از همه کارگرانِ انعام بگیر نظیرِ پیشخدمتها و پیشخوان چی ها. کارفرما ممکن است به این افراد فقط 2.13 دلار در ساعت پول بدهد (که «حداقل دستمزدِ انعام بگیران» نامیده می شود)، به شرطِ آنکه بداند که اینان از طریقِ دریافتِ انعام این ما به التفاوتِ 5.12 دلاری را (که «حدِ نهاییِ انعام» نامیده می شود) جبران می کنند. لیکن National Employment Law Project در سالِ 2009 گزارشی را منتشر کرد که نشان می دهد کارفرمایان عادتاً روی انعامِ کارکنانشان بیش از اندازه حساب می کنند.

میلیونها شاغلِ دیگر نیز مشمولِ دستمزدِ حداقلی نمی شوند. اگر درآمدِ سالانه ی محلِ کارتان کمتر از 500000 دلار باشد، شما و سایرِ کارکنانِ آن مشمولِ دستمزدِ حداقلی نمی شوید. همچنین کسانی که دستمزدِ ساعتی ندارند (نظیرِ پیمانکارانِ مستقل) نیز مستحقِ این مزیت نیستند. کارگرانِ مزارعِ کوچک، ماهیگیران، کارکنانِ پارکهای تفریحاتی، کودکانِ روزنامه-رسان، پرستارانِ بچه و برخی مشاغلِ دیگر نیز از جمله مستثناهای مهمِ دستمزدِ حداقلی هستند.

شاغلینِ کم سن و سال و یا معلول نیز ممکن است کمتر از حدِ اقلِ قانونی دستمزد بگیرند. کارفرمایان می توانند برای 90 روزِ اولیه ی کارِ کارکنانِ نوجوان، ساعتی 4.25 دلار پرداخت کنند. دانشجویانِ تمام وقت و دانشجویانی که دوره ی کارآموزی را می گذرانند نیز به ترتیب 15 درصد و 25 درصد کمتر از دستمزدِ حداقلی حقوق می گیرند. به کارکنانِ معلول نیز می توان دستمزدی متناسب با بهره وریِ آنها پرداخت کرد (هرچند اخیراً نیویورک تایمز طیِ پژوهشی دریافته است که از این استثناء سوء استفاده می شود).