به بقای پروژه ی usFacts.ir - حقایق آمریکا کمک کنید

ما یک وبسایت مستقل و غیرانتفاعی هستیم . این وبسایت به هیچ ارگان و نهاد و سازمانی وابستگی ندارد و حاصل دغدغده و تلاش جمعی از جوانان علاقه مند به ارتقای سطح دانش و معرفت ایرانیان است . بدیهی است اداره و مدیریت و بقای چنین پروژه ی رسانه ای در چنین ابعادی قطعا نیازمند تأمین منابع مالی جهت پوشش هزینه هایی نظیر تولید محتوا ، ترجمه و بارگزاری و نگه داری وبسایت هست .

پس اگر فکر می کنید این وبسایت و اطلاعاتی که ارائه می کند ، در حال تأمین نیازهای اطلاعاتی جامعه ی ایرانی است و بقا ، توسعه و بهبود عملکرد این وبسایت امری مفید است ، لطفا کمکان کنید تا بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم .

هر نوع کمکی ، چه کم و چه زیاد برای آینده ی این پروژه ارزشمند است .

 

میزان جذب اعتبار لازم برای بخش های مختلف وبسایت در سال 98


بخش مسئله ایران

  • 10%

بخش ویدئوها

  • 50%

بخش مستندها

  • 50%

بخش اخبار

  • 10%

بخش مکتوبات

  • 2%

بخش مسائل و فکت ها

  • 25%

بخش آمریکا شناسی

  • 20%

بخش شبکه های اجتماعی

  • 5%

بخش فنی و هزینه های نگهداری

  • 75%