آیا می توان با حداقل دستمزد زندگی کرد؟
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
آیا افزایشِ حداقل دستمزد سببِ تحرکِ اقتصاد می شود؟
۱۳۹۷-۰۷-۲۴

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

چرا آنقدر دستمزدِ حداقلی را زیاد نکنیم که همگان ثروتمند شوند؟

خودتان برآورد کنید! نیویورک تایمز شبیه سازی طراحی کرده که به شما این امکان را می دهد تا با وارد کردنِ هزینه های زندگیِ خود مثلِ هزینه ی مسکن، غذا و غیره، ببینید ساعتی 7.25 دلار کفافِ هزینه های زندگیِ شما را می دهد یا خیر.

البته اکثرِ حداقلی بگیران، از جمله 52 درصدِ کارکنانِ فست-فودها، از کمک های دولتی برخوردار می شوند. مبلغِ اعانه های دولتی ئی که به کارکنانِ  فست-فودها داده می شود مجموعاً سر به 7 میلیارد دلار در سال می زند.

اما افزایشِ دستمزدِ حداقلی چه تاثیری در این هزینه ها دارد؟ بررسی های تازه ی مایکل رایک (Michael Reich) و ریچل وست (Rachel West) از مرکزِ چپگرای Center for American Progress نشان می دهد که هر 10 درصد افزایش در دستمزدِ حداقلی حدوداً سه درصد از مشمولینِ بن های غذایی را می کاهد و در حدودِ دو درصد از هزینه های آن را کاهش می دهد. هرچه دستمزدها بیشتر باشد کارکنان درآمدِ بیشتری خواهند داشت، و این باعث می شود که دیگر واجدِ شرایطِ دریافتِ اعانه های دولتی نباشند.