چه کسانی از دستمزدِ حداقلی برخوردارند؟
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
دستمزدِ حداقلی در طولِ زمان چه تغییراتی کرده است؟
۱۳۹۷-۰۷-۲۴

هرآنچه در مورد حداقل حقوق در آمریکا لازم است بدانید

نوشته شده توسط : Evan Soltas

کدام شغلها دارای دستمزدهای حداقلی هستند؟

اول از همه شغلِ خدماتِ غذایی (کمک در تهیه ی غذا، شست و شوی موادِ غذایی و ظروف، پذیرایی از مهمانها و سایرِ کارهای جنبی و خدماتی در رستورانها، هتلها، آشپزخانه ها و...) قرار دارد که شاغلانِ این عرصه 43.8 درصد از کلِ حداقلی بگیران را تشکیل می دهند. شغلِ بعدی خدماتِ فروش است (برای مثال دستیارِ فروش در یک مغازه ی خرده فروشی) که سهمش 15.4 درصد است.

رتبه ی بعدی از آنِ خدماتِ شخصی نظیرِ آرایشگری، مراقبت از بچه، و خدماتِ مراقبت از سالخوردگان و ناتوانان است با 7.5 درصد. سهمِ حمل و نقل، تعمیر و نگهداریِ ساختمان، و خدماتِ اداری و پشتیبانی از حداقل بگیران نیز هر کدام 6.0 درصد است.

کارکنانِ حداقل بگیر اکثراً در شغلهای پاره وقت مشغول به کارند. (منظور از شغلِ پاره وقت شغلی است که کمتر از 35 ساعت در هفته باشد) 64.4 درصد از شغلهای دارای حقوقِ حداقلی پاره وقت بوده، و 35.5 درصدِ آنها تمام وقت هستند. 27.1 درصد از کلِ شاغلان در شغلهای پاره وقت، و 72.7 درصد از آنان در مشاغلِ تمام وقت مشغول به کارند. اینکه یک شغلِ پاره وقت به کارکنانش حقوقِ حداقلی بدهد پنج بار محتمل تر است تا یک شغلِ تمام وقت.