۹ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Wuerker که به عدم توجه رسانه های آمریکایی به حملات رژیم سعودی با سلاح های آمریکایی به یمن در مقایسه با تمرکز توجه این رسانه ها به قتل قاشخچی توسط سعودی ها

۹ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Wuerker که به استفاده رژیم سعودی از سلاح های آمریکایی برای بمباران یمن اشاره دارد.

۹ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Kevin Siers که اشاره به سیاست خارجی خصمانه ترامپ با مشاوره ها و تصمیمات بولتون و پمپئو دارد.

۹ دی ۱۳۹۷

تلاش دموکرات ها برای مهار ترامپ؛ کاریکاتوری از Kevin Kallaugher

۹ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از MATT WUERKER که به نقش و اثر منفی شبکه های مجازی و تبلیغات در هدایت رای دهندگان آمریکایی می پردازد.

۶ دی ۱۳۹۷

رئیس جمهور روسیه از طرفی به ترامپ قول حمایت می دهد ولی این قول یک فریب است . کاریکاتوریست Michael Pramirez با این طرح اشاره به ارتباط روسیه و ترامپ نیز دارد. (روی کاغذ نوشته شده به من لگد بزنید)

۶ دی ۱۳۹۷

بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات میاندوره ای در آمریکا ، دموکرات ها کنترل کنگره و جمهوری خواهان کنترل سنا را بدست گرفتن. Scott Stantis کاریکاتوریست با اشاره به این موضوع کنگره و سنا را به مثابه دو توپ خانه در مقابل هم نشان داده که از بد حادثه ترامپ مدیریت یکی از این توپ خانه ها (سنا) را به عهده دارد.

۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Jeff Darcy, که به شعار ترامپ در ایام انتخابات ریاست جمهوری که می گفت “اول آمریکا” و رتبه نخست آمریکا در تیراندازی دسته جمعی در مدارس اشاره می کند

۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Daryl Cagle, که به موضوع ورود قاضی کاوانا به دیوان عالی با وجود اتهامات اخلاقی وی اشاره میکند.

۵ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Joel Pett که رفتار، شخصیت و افکار ترامپ را در مقام رئیس جمهور آمریکا نقد کرده است. دروغ های ترامپ، نظراتش راجع به بیمه سلامت، مهاجران، مالیات و … موارد مورد توجه کاریکاتوریست است.

۲ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Nick Anderson که اشاره به نزدیک شدن بازرس مولر به مستندات دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد.

۲ دی ۱۳۹۷

استخدام مدیر سیرک ! کاریکاتوری از Lisa Benson که اشاره به جایگاه خالی رئیس دفتر در دولت آمریکا و اوضاع نابسامان کاخ سفید دارد

۱ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Bill Day که نشان می دهد آمریکا بودجه های خود را بجای بازسازی مناطق محروم و بهبود وضع زندگی مردم فقیر آمریکا، خرج مصارف نظامی گری و جنگ افروزی در نقاط مختلف جهان می کند.

۱ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Wuerker که به موضوع تناقض رفتار آمریکا در ماجرای قتل خاشقچی پرداخته است. از یک طرف ارسال بمب و تسلیحات به عربستان برای قتل عام مردم یمن و از طرف دیگر ناراحتی برای قتل خاشقچی!

۱ دی ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Alexander Hunter از که درمورد وضعیت مهاجران در مکزیک طراحی شده و نشان میدهد که کودکان مهاجر ،در معرض جدایی از والدین ، سواستفاده احزاب سیاسی و سواستفاده قاچاقچیان انسان هستند.

۲۲ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Steve Breen که به موضع تهدید تعطیل کردن دولت توسط ترامپ در صورت عدم تصویب بودجه مورد نیاز او توسط کنگره می پردازد.

۲۲ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Clay Jones که به موضع مخالفت کنگره (به ریاست نانسی پلوسی رهبر نمایندگان دموکرات) با تخصیص بودجه برای احداث دیوار مرزی مکزیک اشاره دارد.

۲۲ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Mike Luckovich که به موضع مخالفت کنگره (به ریاست نانسی پلوسی رهبر نمایندگان دموکرات) با تخصیص بودجه برای احداث دیوار مرزی مکزیک اشاره دارد.

۲۲ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Kevin Siers که به موضع مخالفت کنگره با تخصیص بودجه برای احداث دیوار مرزی مکزیک و تهدید به تعطیل کردن دولت توسط ترامپ در صورت عدم تصویب بودجه می پردازد.

۲۲ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Tom Toles که به موضع کاسب کارانه ترامپ در ماجرای قتل جمال خاشقچی و حمایت او از عربستان سعودی اشاره دارد.

۲۲ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از David Horsey که نشان می دهد ترامپ بدون توجه به محتوی و مواضع چین در این مذاکرات موسوم به آتش بس جنگ تجاری ، در حال انتشار برداشت و روایت خود از نتیجه ی این مذاکرات است

۱۴ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Bill Bramhall که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و اعلام همکاری مایکل کوهن وکیل سابق ترامپ در این پرونده می پردازد.

۱۴ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marshall Ramsey که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و ماجرای برج های ترامپ در مسکو اشاره دارد.

۱۴ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marshall Ramsey که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و اعلام همکاری مایکل کوهن وکیل سابق ترامپ با مولر می پردازد.

۱۴ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Daryl Cagle که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و تلاش دونالد ترامپ برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن این تحقیقات می پردازد.

۱۴ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gary Varvel که به موضوع تحقیقات رابرت مولر در خصوص مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می پردازد.

۱۴ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و همکاری اعضای پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ با او می پردازد.

۱۴ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Walt Handelsman که به موضوع تحقیقات رابرت مولر در خصوص مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می پردازد.

۱۴ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Tom Curry که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و همکاری پل منافورت رئیس پیشین ستاد انتخابات ترامپ با او می پردازد.

۱۴ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Steve Sack که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و همکاری پل منافورت رئیس پیشین ستاد انتخابات ترامپ با او می پردازد.