۱۴ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Clay Jones که به موضوع تحقیقات رابرت مولر و همکاری پل منافورت رئیس پیشین ستاد انتخابات ترامپ با او می پردازد.

۸ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Patrick Chappatte که به حمایت ترامپ از جنایت های عربستان سعودی وتوهین به ملت ایران توسط او در حال ارائه گزارش قتل خاشقچی به رسانه ها، پرداخته است .(منبع : نیویورک تایمز)

۸ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Monte Wolverton که به اقدامات دونالد ترامپ برای متوقف کردن تحقیقات مولر درباره جرائم اخلاقی و پولی او اشاره دارد.

۸ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Gay Varvel که به موضوع پیامک های دعوت به شرکت در انتخابات میاندوره ای آمریکا اشاره دارد.

۸ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Steve Bensonکه به حمایت قاطعانه دونالد ترامپ از عربستان سعودی در پرونده ی قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه اشاره دارد.

۸ آذر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Bill Schorr که به حمایت های قاطعانه ی دونالد ترامپ از اقدامات مجرمانه بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ماجرای قتل خاشقچی پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Nate Beeler که به مسئله جنگ تجاری و وضع تعرفه های جدید توسط آمریکا و تحت فشار قرار گرفتن کشاورزان آمریکایی اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Davies که به مسئله جنگ تجاری میان آمریکا و چین و وضع تعرفه های جدید توسط دولت آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Davies که به مسئله نابسامانی اوضاع کشاورزی آمریکا و سیاست دولت برای پرداخت یارانه به کشاورزان آمریکا اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از (Kevin Kallaugher (KAL که به مسئله جنگ تجاری آمریکا و وضع تعرفه ها و اثر آن بر ایجاد نابسامانی در اقتصاد آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Michael Ramirez که به موضوع حمایت پوتین از ترامپ که سبب به خطر افتادن جایگاه وی بعلت ارتباط با دولت روسیه اشاره دارد.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از STEVE BREEN که به مسئله سیاست های آمریکا در قبال مهاجران و جدا کردن کودکان مهاجران از خانواده هایشان پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Davies که به موضوع سیاست دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Michael Ramirez که به موضوع سیاست دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و آزار و اذیت کودکان مهاجران پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Wuerker که به موضوع سیاست دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Jimmy Margulies که به موضوع سیاست دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Phil Hands که به مسئله ی تصمیم ترامپ در تعطیلی دولت جهت فراهم کردن هزینه های ساخت دیوار مرزی پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Drew Sheneman که به مسئله جنگ تجاری آمریکا و وضع تعرفه ها و اثر آن بر ایجاد نابسامانی در اوضاع کشاورزی آمریکا پرداخته است.

۳۰ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Wuerker که به موضوع ارتباط دونالد ترامپ با دولت روسیه اشاره دارد.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Adam Zyglis که به موضوع حذف اکانت های منتشر کننده دروغ های سیاسی پرداخته است. ( اکانتهای “کاخ سفید” و “دونالد ترامپ” در صدر لیست این اکانتها می باشند. )

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از M.Wuerker که به مسئله فروختن اطلاعات کاربران شبکه های مجازی به دستگاه های امنیتی دولت آمریکا توسط مدیران شبکه های مجازی پرداخته است.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Syndicate که به مسئله سیاست های دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Adam Zyglis که به مسئله نابسامانی اوضاع کشاورزی آمریکا و سیاست دولت برای پرداخت یارانه به کشاورزان آمریکا اشاره دارد.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Dave Granlund که به موضوع طرح جدید سرشماری دولت آمریکا در سال ۲۰۲۰ برای شناسایی مهاجران و اخراج آنها پرداخته است.

۷ مهر ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Marc Murphy که به موضوع سیاست دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۳۰ شهریور ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Murphy Cage که به مسئله سیاست های دولت آمریکا در برخورد با مهاجران و زندانی کردن کودکان مهاجران پرداخته است.

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Matt Bors که به مقایسه دو کشور کره شمالی و ایالات متحده آمریکا پرداخته است.

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

کاریکاتوری از Michael Ramirez که به موضوع بازی دادن ترامپ توسط پوتین و تزلزل جایگاه اول بعلت ارتباط با دولت روسیه اشاره دارد.(منبع : The Weekly Standard)