• سیاست
 • اقتصاد
 • آموزش
 • عدالت
 • خانواده
 • آزادی
 • امنیت
 • فرهنگ
 • حقوق بشر
 • سبک زندگی و اخلاق
 • بهداشت و سلامت
 • شاخص های کلیدی آمریکا
فکت های آمریکا
اخلاق و سبک زندگی
اقتصاد
سیاست
عدالت
جامعه
 • زنانِ آمریکا نمی توانند نیمی از نیروی کارِ این کشور را به خود اختصاص دهند
 • اقتصاد عالی است، اما مردم از پس اجاره ها بر نمی آیند!
 • ریاست جمهوریِ ترامپ به وجهه ی آمریکا در نزدِ افکارِ عمومی صدمه زده است
 • روایت سابقه طولانی ترامپ در نژادپرستی، از دهه ی 1970 تا سالِ 2018
 • آمار تجاوز و خشونت جنسی در آمریکا
 • اعتمادِ مردم آمریکا به دولتِ آمریکا در طی سالهای 1958 تا 2017
 • افزایشِ فقرِ شدید در آمریکا در سال 2016
 • 6 واقعیت درباره ی مادرانِ آمریکایی
 • 50 فکت عجیب که ثابت می کند پدیده ی فقر در آمریکا به سرعت در حال رشد است
 • 21 نمودار که نشان می دهد آمریکا در حالِ تغییر است
 • 100 فکت تامل برانگیز و عجیب درباره ی وضعیت اخلاقی جامعه ی آمریکا
 • گزارش رسمی موسسه Hunger Note درباره گرسنگی و فقر ایالات متحده در سال 2016
 • 22 نمودار و نقشه ای که وضعیت حبس و زندانی سازی را در آمریکا توضیح می دهند

ارسال این به یک دوست