همه مطالب
اخلاق و سبک زندگی
اقتصاد
سیاست
عدالت
جامعه
 • زنانِ آمریکا نمی توانند نیمی از نیروی کارِ این کشور را به خود اختصاص دهند
 • اقتصاد عالی است، اما مردم از پس اجاره ها بر نمی آیند!
 • ریاست جمهوریِ ترامپ به وجهه ی آمریکا در نزدِ افکارِ عمومی صدمه زده است
 • روایت سابقه طولانی ترامپ در نژادپرستی، از دهه ی 1970 تا سالِ 2018
 • هزینه های کالج در آمریکا
 • 19 زنی که ترامپ را به سوءِ رفتارِ جنسی متهم کرده اند
 • آمار تجاوز و خشونت جنسی در آمریکا
 • 10 روندِ جمعیت‌شناختی که سببِ‌ تغییرِ شکلِ آمریکا و جهان شده است
 • اعتمادِ مردم آمریکا به دولتِ آمریکا در طی سالهای 1958 تا 2017
 • افزایشِ فقرِ شدید در آمریکا در سال 2016
 • 6 واقعیت درباره ی مادرانِ آمریکایی
 • سیتیزن یونایتد، عصر پول در سیاست
 • 70 نقشه وضعیت آمریکا
  70 نقشه که وضعیتِ آمریکا را تشریح می کند-بخش دوم