مشروعیت و مقبولیت نظام آمریکا

همواره یکی از اصلی‌ترین معضلات هر تمدنی، شکاف دولت-ملت و عدم مقبولیت آن تمدن در نزد مردمانش است. معضلی که از ابتدای تاریخ تا کنون موجب فروپاشی و افول تمدن‌های گوناگونی شده و کشورها را با بحران‌هایی بی بدیل مواجه ساخته است.

حال ایالات متحده آمریکا به عنوان یگانه ابرقدرت جهان امروز، با این معضل اساسی روبرو بوده و روز به روز شکاف گسترده تری میان دولت و مردمان خود را تجربه می‌کند.

شکافی که به قیمت از دست رفتن اعتماد میلیون‌ها آمریکایی به بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی این کشور تمام شده و کارآمدی آن‌ها را زیرسوال برده است. از دولتی که به عقیده آمریکایی‌ها بخش وسیعی از آن فاسد بوده تا کنگره‌ای که در بی‌اعتمادی مردم آمریکا به خود، بی همتاست!

سوال

 • میزان اعتماد مردم آمریکا به دولت این کشور چه‌قدر است؟
 • محبوب ترین و منفور ترین نهادها در آمریکا کدامند؟
 • دیدگاه مردم آمریکا پیرامون فساد در این کشور چیست؟
 • میزان مشارکت مردم آمریکا در انتخابات‌های این کشور چگونه است؟
 • و…

نگاهی کوتاه به برخی از آمارها و گزاره های کلیدی در خصوص مشروعیت و مقبولیت نظام آمریکا

 • تنها ۱۷ درصد آمریکایی ها به دولت خودشان اعتماد دارند.
 • تنها ۱۳ درصد آمریکایی‌ها به کنگره این کشور اعتماد دارند که از این حیث کنگره یکی از منفورترین نهادها در آمریکاست.
 • ۷۲ درصد آمریکایی‌ها به ارتش ایالات متحده اعتماد دارند که از این حیث ارتش یکی از محبوب‌ترین نهادها در آمریکاست.
 • نیمی از مردم آمریکا به دولت و شبکه‌های اجتماعی برای محافظت از اطلاعاتشان اعتماد ندارند.
 • ۴۴ درصد از آمریکایی ها عقیده دارند که فساد در کاخ سفید فراگیر شده است، که این میزان رشد ۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی داشته است.
 • تقریباً از هر ۱۰ آمریکایی ۷ نفر فکر می کنند دولت ایالات متحده در مبارزه با فساد شکست خورده است.
 • در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها در رای گیری شرکت نکرده اند.
 • در انتخابات سال ۲۰۱۴، نزدیک به دو سوم آمریکایی‌ها در رای گیری شرکت نکرده اند که این میزان مشارکت پایین، بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا بی‌سابقه بوده است.
 • مطابق آخرین آمارها در اکتبر ۲۰۲۰، نزدیک به ۸۰ درصد آمریکایی‌ها از اوضاع فعلی ایالات متحده ناراضی هستند.

در این صفحه در تلاشیم تا با ترجمه و ارائه مستندات، آمارها و گزارشات رسانه ها و موسسات آمریکایی، ابعاد گوناگون مسئله مشروعیت و مقبولیت نظام آمریکا را برای مخاطبان نشان دهیم.