پایان نظامی‌گری آمریکا؟
۳ آبان ۱۴۰۰
نظر آمریکایی‌ها درباره عملکرد بایدن در ۷ ماه نخست ریاست جمهوری چیست؟
۳ آبان ۱۴۰۰

افکارسنجی

دیدگاه آمریکایی‌ها پیرامون حضور ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴

به گزارش وبسایت تحلیلی حقایق آمریکا، بر اساس افکارسنجی جدید Hill/ HarrisX در ۱۳-۱۴ اکتبر ۲۰۲۱، دیدگاه آمریکایی‌ها پیرامون حضور ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ به شرح زیر است:

  • ۴۷ درصد شهروندان آمریکایی از حضور ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ میلادی حمایت می‌کنند. ۵۳ درصد آمریکایی‌ها نیز با حضور او مخالفند.
  • به تفکیک حزبی، ۷۷ درصد جمهوری‌خواهان، ۲۳ درصد دموکرات‌ها و ۴۲ درصد افراد مستقل در آمریکا از حضور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده استقبال می‌کنند.