دیدگاه آمریکایی‌ها پیرامون حضور ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴
۳ آبان ۱۴۰۰
میزان محبوبیت روسای جمهور تاریخ آمریکا در میان شهروندان آمریکا
۳ آبان ۱۴۰۰

افکارسنجی

نظر آمریکایی‌ها درباره عملکرد بایدن در ۷ ماه نخست ریاست جمهوری چیست؟

به گزارش وبسایت تحلیلی حقایق آمریکا، بر اساس افکارسنجی جدید و مشترک Yougov\the Economist در ۹-۱۲ اکتبر ۲۰۲۱، دیدگاه آمریکایی‌ها پیرامون عملکرد جو بایدن به شرح زیر است:

  • در مسئله مدیریت کرونا ، نزدیک ۴۵ درصد عملکرد بایدن را تایید می کنند و نزدیک ۵۰ درصد عملکرد او را تایید نمی کنند.
  • در مسئله آموزش ، کمتر از ۴۰ درصد عملکرد بایدن را تایید می کنند و نزدیک ۴۵ درصد عملکرد او را تایید نمی کنند.
  • در مسئله اشتغال و اقتصاد ، ۴۰ درصد عملکرد بایدن را تایید می کنند و حدود ۵۰ درصد عملکرد او را تایید نمی کنند.
  • در مسئله بهداشت و درمان ، کمتر از ۴۰ درصد عملکرد بایدن را تایید می کنند و نزدیک ۵۰ درصد عملکرد او را تایید نمی کنند.
  • در مسئله سقط جنین ، نزدیک ۳۵ درصد عملکرد بایدن را تایید می کنند و حدود ۵۰ درصد عملکرد او را تایید نمی کنند.
  • در مسئله اسلحه ، کمتر از ۳۰ درصد عملکرد بایدن را تایید می کنند و بیشتر از ۵۰ درصد عملکرد او را تایید نمی کنند.