رکورد شکنی بستری های کرونا در این ۷ ایالت
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
چرا برخی از آمریکایی ها به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند؟
۲۵ مرداد ۱۴۰۰

در کدام شهر های آمریکا ظرفیت بیمارستان ها در حال تکمیل است؟

بر اساس درصد تخت های بیمارستان هایی که در هفته دوم ماه آگوست توسط بیماران کووید ۱۹ اشغال شده است.

بطور کلی اکنون ۴۲ درصد از بیمارستان های آمریکا در وضعیت تکمیل و در آستانه تکمیل ظرفیت هستند.