نگاهی به آخرین وضعیت کرونا در آمریکا
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
در کدام شهر های آمریکا ظرفیت بیمارستان ها در حال تکمیل است؟
۲۴ مرداد ۱۴۰۰

رکورد شکنی بستری های کرونا در این ۷ ایالت

طبق آنالیز نیویورک تایمز، میزان بستری های کرونایی در ۷ ایالت فلوریدا، میسی سیپی، لوییزیانا، آرکانزاس ، واشنگتن، هاوایی و اورگان، اکنون نسبت به پیک قبلی کرونا در آمریکا، رکورد زده است.