آمریکایی ها چگونه درباره ی واکسن کرونا فکر می کنند؟
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
رکورد شکنی بستری های کرونا در این ۷ ایالت
۲۳ مرداد ۱۴۰۰

وضعیت تا تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۱

نگاهی به آخرین وضعیت کرونا در آمریکا

ادامه اوج گیری آمار مبتلایان ، افزایش نسبی آمار مرگ ها ، ادامه ی واکسیناسیون در سایه چالش واکسن نزن ها

  • ۵۰ درصد جمعیت کاملا واکسینه شدند، ۵۹ درصد دوز اول را دریافت کرده اند.
  • با روند فعلی پیش بینی میشود تا پایان ماه مارس ۲۰۲۲ (حدوداً ۷ ماه دیگر) ، ۹۰ درصد جمعیت واکسینه شوند.
  • تعداد مبتلایان کرونا در روز ۱۳ آگوست ۱۸۷ هزار نفر. متوسط تعداد مبتلایان روزانه با افزایش ۶۶ درصدی نسبت به ۷ روز گذشته به حدود ۱۲۸هزار نفر رسیده است.
  • تعداد کشته های کرونا در روز ۱۳ آگوست ۱۰۸۹ نفر. متوسط تعداد کشته های روزانه با افزایش ۱۱۶ درصدی نسبت به ۷ روز گذشته به ۶۵۱ نفر رسیده است.

نقشه مناطق درگیر شیوع کرونا در آمریکا

براساس میانگین تعداد مبتلایان در هر ۱۰۰ هزار نفر در هفته ی گذشته (۷-۱۳ آگوست)

نقشه سطح ریسک ابتلا به کرونا در ایالات آمریکا (۱۳ آگوست ۲۰۲۱)

نقشه میزان پیشرفت واکسیناسیون کرونا در ایالت های آمریکا ( ۱۳ آگوست ۲۰۲۱)

براساس درصد واکسینه شده های کامل در کانتی های هر ایالت

روند تزریق روزانه واکسن کرونا در آمریکا (۱۳ آگوست ۲۰۲۱)

تزریق روزانه واکسن ، از متوسط تزریق ۳ میلیون دوز در آوریل ۲۰۲۱ ، به متوسط ۷۰۰ هزار دوز در آگوست ۲۰۲۱ رسیده است .

  • مهمترین دلیل کند شدن روند ، مقاومت واکسن نزن ها در برابر تزریق واکسن

روند تزریق واکسن های کرونا در آمریکا بر اساس شرکت های تولید کننده واکسن

روند پیشرفت واکسیناسیون کرونا در آمریکا

با روند فعلی ، پیش بینی می شود تا ۹ فوریه ۲۰۲۰ ۸۵ درصد و تا ۱۷ مارس ۹۰ در جمعیت واکسینه شوند.