میشل فلورنوی کیست؟
۳۰ دی ۱۳۹۹
رمزگشایی نمادها و نشانه های همراه حمله کنندگان به کنگره آمریکا
۳۰ دی ۱۳۹۹

متمم بیست و پنجم قانون اساسی ایالات متحده امریکا به اجرا در آمده در سال ۱۹۶۷

بخش ۱
در صورت عزل، فوت یا کناره ‌گیری رئیس‌ جمهوری از سمت خود، معاون وی رئیس ‌جمهورمی‌شود.

بخش ۲
هرگاه سمت معاون ریاست جمهوری بلاتصدی شود، رئیس‌جمهور یک نفر را به عنوان معاون خود نامزد می ‌نماید که در صورت تایید رأی اکثریت مجالس قانونگذاری، سمت مزبور راعهده ‌دار می‌شود.

بخش ۳
هرگاه رئیس ‌جمهوری طی اعلامیه کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهد که توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد و تا زمانی که اعلامیه ‌ای کتبی مبنی بر لغو اعلامیه پیشین ارسال ننماید، معاون وی به عنوان کفیل رئیس ‌جمهوری اختیارات و وظایف مزبور را عهده‌دار می‌شود.

بخش ۴
هرگاه معاون رئیس‌ جمهور و اکثریتی متشکل از مقامات اصلی دستگاه های اجرایی یا هر مرجع دیگری که کنگره می‌تواند به موجب قانون پیش ‌بینی نماید، طی اعلامیه ‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهند که رئیس ‌جمهوری توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد، معاون رئیس ‌جمهوری بی ‌درنگ به عنوان کفیل ریاست جمهوری اختیارات و وظایف فوق را به عهده می‌گیرد.‎
از آن پس در صورتی که رئیس ‌جمهوری با اعلامیه ‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهد که ناتوانی وی رفع شده است، می‌تواند اعمال اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را دوباره عهده ‌دار گردد، مگر اینکه معاون رئیس‌ جمهوری و اکثریتی متشکل از مقامات اصلی بخش های اجرایی، یا مراجع دیگری که کنگره می‌تواند از طریق قانون پیش‌بینی کند، ظرف چهار روز طی اعلامیه ‌ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دهند که رئیس ‌جمهوری توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد.
در این صورت، چنانچه کنگره جلسه رسمی نداشته باشد، ظرف چهل و هشت ساعت تشکیل جلسه خواهد داد و در این مورد تصمیم ‌گیری می‌کند. چنانچه کنگره ظرف بیست و یک روز پس از دریافت اعلامیه کتبی اخیر، یا در صورتی که جلسه رسمی نداشته باشد، ظرف بیست و یک روز پس از اینکه از کنگره خواسته می‌شود، تشکیل جلسه دهد و با دو سوم آرای هر دو مجلس تشخیص دهد که رئیس‌ جمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد، معاون رئیس ‌جمهوری به عنوان کفیل وی انجام همان وظایف را به عهده می‌گیرد. در غیر این صورت رئیس‌ جمهوری اختیارات و وظایف خود را دوباره برعهده می‌گیرد.

مطالب مرتبط

ارسال نظرات

avatar