بلایی که ترامپ و هوادارانش بر سر کنگره آمریکا آوردند
۲۲ دی ۱۳۹۹
مقصد بعدی ترامپ زندان فدرال!
۲۲ دی ۱۳۹۹

حمله هواداران ترامپ، عمو سام، نماد نظام آمریکا را آشفته و پریشان کرده

ارسال نظرات

avatar