به فنا دادن ساختارهای قانونی و اجرایی توسط ترامپ
۲۲ دی ۱۳۹۹
حمله هواداران ترامپ، عمو سام، نماد نظام آمریکا را آشفته و پریشان کرده
۲۲ دی ۱۳۹۹

بلایی که ترامپ و هوادارانش بر سر کنگره آمریکا آوردند

ارسال نظرات

avatar