طرفداران ترامپ در حال تجاوز به مجسمه آزادی
۲۲ دی ۱۳۹۹
بلایی که ترامپ و هوادارانش بر سر کنگره آمریکا آوردند
۲۲ دی ۱۳۹۹

به فنا دادن ساختارهای قانونی و اجرایی توسط ترامپ

ارسال نظرات

avatar