حمله هواداران ترامپ، عمو سام، نماد نظام آمریکا را آشفته و پریشان کرده
۲۲ دی ۱۳۹۹
ابهامات امنیتی در روز حمله به کنگره؛ تاخیر ۲ساعتۀ پنتاگون برای صدور مجوز اعزام نیرو
۲۲ دی ۱۳۹۹

مقصد بعدی ترامپ زندان فدرال!

ارسال نظرات

avatar