فروشگاه اینترنتی مواد غذایی FreshDirect چگونه کار می کند؟
۲۳ آذر ۱۳۹۹
شش پرونده قضایی دونالد ترامپ که پس از ترک کاخ سفید به آنها رسیدگی خواهد شد
۲۳ آذر ۱۳۹۹
 

قسمت 22 مجموعه آموزشی تاریخ آمریکا

دوران بازسازی و انتخابات سال 1876

سری ویدئوهای آموزشی تاریخ آمریکا
 


 

در این قسمت جان گرین در مورد دوران بازسازی توضیح خواهد داد. بعد از جنگ داخلی تفرقه انداز و ویرانگر، آبراهام لینکلن طرحی را برای بازسازی و اتحاد دوباره ی قسمت های مختلف کشور مطرح کرد. سپس ترور شد و جانسون جای وی را گرفت.
. مخالفت های میان وی و کنگره از شکست طرح بازسازی خبر می داد. انتخابات سال 1876 اوضاع را بدتر کرد و شدت تفرقه در کشور افزایش پیدا کرد. جان در مورد دستاوردهای سیاهپوستان آمریکایی در سال های بعد از جنگ داخلی و از دست دادن آن دستاوردها درست بعد از متوقف شدن دوران بازسازی خواهد گفت.
شما در مورد دیوان آزادشدگان، اصلاحیه های شماره 14 و 15 و انتخابات مفتضحانه ی سال 1876 خواهید آموخت و همچنین جان در مورد اهداف طرح بازسازی، موفقیت ها و شکست نهایی آن مطالبی را بازگو خواهد کرد.


 
 
آخرین ویدئوها: