جو بایدن باید از تیم ترامپ در برابر اقدام تلافی‌جویانه تهران محافظت کند
۲۵ دی ۱۳۹۹
عضویت مجدد در توافق هسته‌ای ایران؛ خیلی آسان نیست
۲۵ دی ۱۳۹۹
 

قسمت 23 مجموعه آموزشی تاریخ آمریکا

تقنصاد صنعتی

سری ویدئوهای آموزشی تاریخ آمریکا
 


 

در این قسمت جان گرین به شما در مورد اقتصاد صنعتی که بعد از جنگ داخلی در آمریکا ظهور کرد توضیح خواهد داد.

بعد از جنگ داخلی بسیاری از تغییرات ایدئولوژیک و تکنولوژیک باعث ظهور صنعتی سازی شد. شما در مورد کاپیتان های صنعتی (یا بارون های دزد) مثل کورنلیوس وندربیلت، اندرو کارنیگ، جان دی راک فلر و جی پی مورگان و در مورد شرکت های واسطه ای امانتی، ادغام و واکنش دولت نسبت به این رویکردهای تجاری جدید توضیحاتی می شنوید.

جان توضیح می دهد که چطور کارگران به این تغییرات در اجتماع و در روزهای نخست جنبش کارگری عکس العمل نشان دادند و همچنین جریان شوالیه های کار، ترنس پودرلی، ساموئل گامپرز و فدراسیون کار آمریکا را برایتان بازگو خواهد کرد.


 
 
آخرین ویدئوها: