فروش سیگار و تنباکو در داروخانه!
31 می 2020
نذر افطار ماشینی
31 می 2020

تمهیدات کرونایی در مسیرهای پیاده‌روی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا

۲ متر فاصله را با افراد دیگر را رعایت کنید
جلوی عطسه و سرفه را با آستین و آرنج خود بگیرید.
با یکدیگر دست ندهید.
آشغال‌ها را به همراه ببرید (جمع‌آوری زباله کمتر انجام می‌شود).
محلول ضد عفونی کننده‌ی دست به همراه بیاورید (دست‌شویی‌ها بسته‌اند)
آب به همراه بیاورید (آب‌خوری‌‌ها کار نمی‌کنند)

مطالب مرتبط

تمهیدات کرونایی در مسیرهای پیاده‌روی

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا

۲ متر فاصله را با افراد دیگر را رعایت کنید
جلوی عطسه و سرفه را با آستین و آرنج خود بگیرید.
با یکدیگر دست ندهید.
آشغال‌ها را به همراه ببرید (جمع‌آوری زباله کمتر انجام می‌شود).
محلول ضد عفونی کننده‌ی دست به همراه بیاورید (دست‌شویی‌ها بسته‌اند)
آب به همراه بیاورید (آب‌خوری‌‌ها کار نمی‌کنند)

مطالب مرتبطآخرین مطالب