تعویض ایرپادز معیوب و خدمات مشتری آمازون
31 می 2020
تمهیدات کرونایی در مسیرهای پیاده‌روی
31 می 2020

فروش سیگار و تنباکو در داروخانه!

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
داروخانه‌ی والگرینز امریکا، برای کسب سود بیشتر، سیگار و تنباکو می‌فروشد!
دسترسی به قسمت فروش این محصولات مضر برای سلامتی، تنها از طریق متصدی فروش امکان‌پذیر است و امکان دسترسی مستقیم توسط مشتری وجود ندارد.
والگرینز بعنوان بزرگ‌ترین داروخانه‌ی زنجیره‌ای در امریکا پس از CVS مطرح است که اقلام دیگری جز دارو نیز می‌فروشد.

مطالب مرتبط

فروش سیگار و تنباکو در داروخانه!

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
داروخانه‌ی والگرینز امریکا، برای کسب سود بیشتر، سیگار و تنباکو می‌فروشد!
دسترسی به قسمت فروش این محصولات مضر برای سلامتی، تنها از طریق متصدی فروش امکان‌پذیر است و امکان دسترسی مستقیم توسط مشتری وجود ندارد.
والگرینز بعنوان بزرگ‌ترین داروخانه‌ی زنجیره‌ای در امریکا پس از CVS مطرح است که اقلام دیگری جز دارو نیز می‌فروشد.

مطالب مرتبطآخرین مطالب