مستند GMO OMG ( تراریخته! اوه خدای من! )
19 می 2020
مستند در جستجوی تغییر
19 می 2020

مستند چگونه دیترویت به منطقه جنگی آمریکا تبدیل شد؟

How Detroit Became America's Warzone


تهیه شده توسط : JOURNYMAN
محصول : سال2013 آمریکا
ژانر : حکمرانی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات :

بیکاری ، فقر ، عدم امنیت اجتماعی ، باندها و کارتل های مواد مخدر تنها بخش کوچکی از مشکلات دیترویت هستند که این شهر را به "منطقه جنگی آمریکا" تبدیل کرده اند. در این مستند به بررسی اتفاق ها و وقایعی که موجب تبدیل دیترویت به یک منطقی جنگی شدند ، پرداخته شده است.

مستند چگونه دیترویت به منطقه جنگی آمریکا تبدیل شد؟

How Detroit Became America's Warzone


تهیه شده توسط : JOURNYMAN
محصول : سال2013 آمریکا
ژانر : حکمرانی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات :

بیکاری ، فقر ، عدم امنیت اجتماعی ، باندها و کارتل های مواد مخدر تنها بخش کوچکی از مشکلات دیترویت هستند که این شهر را به "منطقه جنگی آمریکا" تبدیل کرده اند. در این مستند به بررسی اتفاق ها و وقایعی که موجب تبدیل دیترویت به یک منطقی جنگی شدند ، پرداخته شده است.