مستند چگونه دیترویت به منطقه جنگی آمریکا تبدیل شد
19 می 2020
مستند فقر ، سیاست و سود
19 می 2020

مستند خرج شده: در جستجوی تغییر

Spent: Looking for Change


کارگردان: درک دونین
محصول : سال2014 آمریکا
ژانر : اقتصادی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات :

فیلم «Spent، به دنبال تغییر» فیلمی درباره مردم آمریکاست که گزینه های مالی زیادی ندارند و بیشتر ما توجهی به آنها نداریم، و جنبشی که به آنها امید تازه ای میدهد. گرو گذاشتن وسایل گرانبها، کار با موسسات مالی یا گرفتن وامهای روزشمار برای بسیاری از ما پرهزینه است، و سالانه 89 میلیارد دلار خرج هزینه ها و سود این خدمات مالی می شود. اکنون زمان تغییر است. تکنولوژی جدید، ایده های جدید و تشویق گفتمان درباره این مساله می تواند به مدیریت ساده تر و کم هزینه تر منابع مالی کمک کند

مستند خرج شده: در جستجوی تغییر

Spent: Looking for Change


کارگردان: درک دونین
محصول : سال2014 آمریکا
ژانر : اقتصادی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات :

فیلم «Spent، به دنبال تغییر» فیلمی درباره مردم آمریکاست که گزینه های مالی زیادی ندارند و بیشتر ما توجهی به آنها نداریم، و جنبشی که به آنها امید تازه ای میدهد. گرو گذاشتن وسایل گرانبها، کار با موسسات مالی یا گرفتن وامهای روزشمار برای بسیاری از ما پرهزینه است، و سالانه 89 میلیارد دلار خرج هزینه ها و سود این خدمات مالی می شود. اکنون زمان تغییر است. تکنولوژی جدید، ایده های جدید و تشویق گفتمان درباره این مساله می تواند به مدیریت ساده تر و کم هزینه تر منابع مالی کمک کند