در آمریکا بحران های ناشی از طوفان و سیل چگونه مدیریت می شود ؟
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
دولت آمریکا چگونه با مهاجران رفتار می کند ؟ آیا آمریکا برای مهاجران و پناهجویان فرش قرمز پهن کرده است ؟
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

در آمریکا پلیس چگونه با مردم و متخلفان برخورد می کند؟ آیا کشتار شهروندان به دست پلیس آمریکا امری رایج است ؟


سوالات و پاسخ ها
 

در آمریکا پلیس چگونه با مردم و متخلفان برخورد می کند؟ آیا کشتار شهروندان به دست پلیس آمریکا امری رایج است ؟

سوالات و پاسخ ها
 
 
در این مطلب ویدئویی های رسانه های مطرح آمریکایی و مقالاتی که سوالات "در آمریکا بحران های ناشی از طوفان و سیل چگونه مدیریت می شود ؟" را پاسخ می دهند ، مشاهده می کنید.