preloder
فعالیت فرهنگی_مذهبی در دانشگاه‌های آمریکا (فصل اول_قسمت اول)
۱۲ آذر ۱۳۹۶
باغ قانون اساسی
۱۵ آذر ۱۳۹۶
سایت Craigslist.org یکی از پربازدید ترین سایت ها در آمریکا است. سایتی برای خرید و فروش وسایل دست دوم؛
هر کالا یا خدماتی که بخواهید می توانید در این سایت پیدا کنید... یا هرچه بخواهید بفروشید می توانید در این سایت آگهی کنید.
همچنین اگر بخواهید خانه ای اجاره کنید یا اگر دنبال یک همخانه می گردید (که در آمریکا زندگی با همخانه بسیار رواج دارد) این سایت به شما کمک می کند.
کریگزلیست رده یازدهم میزان بازدید در آمریکا را دارد. حدود 97 درصد بازدید این سایت هم متعلق به کاربران داخل آمریکا است که با توجه به کارکردی دارد که طبیعی است. بسیاری از سایت های بزرگگ جهان در آمریکا بازدید کمتری از Craigslist دارند. میزان بازدید از این سایت در آمریکا آنقدر بالا است که جایگاه پنجاه و یکم فهرست سایت های پربازدید در جهان را دارد (با اینکه 97 درصد کاربران ش داخل آمریکا هستند).
(منبع: www.similarweb.com/website/craigslist.org)

درصد بسیار بالایی از مردم اگر بخواهند وسیله ای بخرند اول سراغ این سایت می روند. زندگی با وسایل دست دوم عادی و بسیار مرسوم ست. جالب که اکثر ایرانی های اینجا با این فرهنگ کنار آمده اند وو زندگی با وسایل دوم برایشان عادی شده است و خودشان اذعان می کنند اگر #ایران بودیم هرگز چنین کاری نمی کردیم!

مطالب مرتبط

سایت Craigslist.org یکی از پربازدید ترین سایت ها در آمریکا است. سایتی برای خرید و فروش وسایل دست دوم؛
هر کالا یا خدماتی که بخواهید می توانید در این سایت پیدا کنید... یا هرچه بخواهید بفروشید می توانید در این سایت آگهی کنید.
همچنین اگر بخواهید خانه ای اجاره کنید یا اگر دنبال یک همخانه می گردید (که در آمریکا زندگی با همخانه بسیار رواج دارد) این سایت به شما کمک می کند.
کریگزلیست رده یازدهم میزان بازدید در آمریکا را دارد. حدود 97 درصد بازدید این سایت هم متعلق به کاربران داخل آمریکا است که با توجه به کارکردی دارد که طبیعی است. بسیاری از سایت های بزرگگ جهان در آمریکا بازدید کمتری از Craigslist دارند. میزان بازدید از این سایت در آمریکا آنقدر بالا است که جایگاه پنجاه و یکم فهرست سایت های پربازدید در جهان را دارد (با اینکه 97 درصد کاربران ش داخل آمریکا هستند).
(منبع: www.similarweb.com/website/craigslist.org)

درصد بسیار بالایی از مردم اگر بخواهند وسیله ای بخرند اول سراغ این سایت می روند. زندگی با وسایل دست دوم عادی و بسیار مرسوم ست. جالب که اکثر ایرانی های اینجا با این فرهنگ کنار آمده اند وو زندگی با وسایل دوم برایشان عادی شده است و خودشان اذعان می کنند اگر #ایران بودیم هرگز چنین کاری نمی کردیم!

مطالب مرتبطآخرین مطالب