آیا بایدن در سخنرانی خود هذیان و پرت و پلا گفت؟
۴ مهر ۱۴۰۰
روند نگاه منفی و عدم تمایل به تزریق واکسن کرونا در آمریکا و دیگر کشورها چگونه بوده است؟
۴ مهر ۱۴۰۰

نظر آمریکایی‌ها درباره واکسیناسیون اجباری چیست؟

به گزارش وبسایت تحلیلی حقایق آمریکا، بر اساس افکارسنجی مشترک Yougov\the Economist در سپتامبر ۲۰۲۱، در پاسخ به این سوال که کدام گروه ها باید بطور اجباری واکسن دریافت کنند:

  •  در مورد اعضای کنگره، ۶۳ درصد گفته اند آری ۲۳ درصد خیر
  • در مورد کادر درمان، ۶۲ درصد گفته اند آری ۲۵ درصد خیر
  • در مورد معلمان، ۶۰ درصد آری ۲۸ درصد خیر
  •  کارمندان دولت فدرال، ۵۸ درصد آری، ۲۸ درصد خیر
  • در مورد دانش آموزان دبستانی، ۵۷ درصد آری، ۳۰ درصد خیر
  • در مورد کارگران شاغل در مشاغل بیش از ۱۰۰ نفر، ۵۵ درصد آری، ۳۱ درصد خیر