میزان برخورداری ایالت های آمریکا از زیرساخت اینترنت پهن باند چگونه است؟
۲۸ مرداد ۱۴۰۰
نگاهی به تاریخ ۱۰۰ ساله کودتاها و مداخلات خارجی آمریکا
۲۸ مرداد ۱۴۰۰

چند درصد از آمریکایی ها به اینترنت پرسرعت پهن باند دسترسی دارند؟

بر اساس ارزیابی موسسه پیو و وال استریت ژورنال، در سال ۲۰۱۹، حدود ۷۳ درصد آمریکایی‌ها به زیرساخت اینترنت پهن باند( سرعت بیش از ۲۵ مگابیت )دسترسی داشته اند.(این رقم در ۲۰۲۱ به ۷۷ درصد رسیده است)

 

به تفکیک میزان درآمد:

  • ۹۲درصد افراد با درامد سالانه بالای ۷۵ هزار دلار
  • ۷۸ درصد افراد با درامد بین ۳۰-۷۰ هزار دلار
  • ۵۶ درصد افراد با درامد زیر ۳۰ هزار دلار

 

به تفکیک محل سکونت:

  • ۷۵ درصد ساکنان شهرها
  • ۷۹ درصد ساکنان حاشیه شهرها
  • ۶۳ درصد ساکنان مناطق روستایی