موج کرونای دلتا آمریکا را قرمز کرد
۲۸ مرداد ۱۴۰۰
چند درصد از آمریکایی ها به اینترنت پرسرعت پهن باند دسترسی دارند؟
۲۸ مرداد ۱۴۰۰

میزان برخورداری ایالت های آمریکا از زیرساخت اینترنت پهن باند چگونه است؟

بیشترین سطح پوشش زیرساخت اینترنت پهن باند متعلق به ایالت ها غربی و شمال شرقی آمریکا با سطح پوشش ۸۰-۸۴ درصدی است.

کمترین میزان متعلق به ایالت های جنوبی با سطح پوشش ۶۰-۷۵ درصدی است.

 

ایالت هایی که بیشترین درصد پوشش را دارند:

  • واشنگتن
  • کالیفرنیا
  • نیوجرسی
  • ماساچوست

 

ایالت هایی که کمترین درصد پوشش را دارند:

  • آرکانزاس
  • میسیسیپی
  • نیومکزیکو