ترامپ در توصیف قاره آفریقا (چاه توالت) بکار برده بود
۲۲ دی ۱۳۹۹
طرفداران ترامپ در حال تجاوز به مجسمه آزادی
۲۲ دی ۱۳۹۹

ترامپ بر دوش هوادارنش؛ ما اوباش ها

ارسال نظرات

avatar