طرفداران ترامپ چه می گویند و چه خواهند کرد؟ دزدی را متوقف کنید!
۲۵ آبان ۱۳۹۹
آیا ترامپ پس از رفتن از کاخ سفید ، زندانی خواهد شد؟
۲۵ آبان ۱۳۹۹
 

طرفداران ترامپ چه می گویند و چه خواهند کرد؟

این انتخابات دزدیده شده است!

ویدئوهای تحلیلی
 


 

در این ویدیو ، گزارش CNN از تجمع اعتراضی حامیان ترامپ در پنسیلوانیا را مشاهده می کنید .
گزارشگر این شبکه از هواداران ترامپ سوال کرده است که چرا فکر می کنند در انتخابات تقلب شده .
در ادامه ی این شبکه صحت برخی از ادعاهای مورد استناد این افراد برای اثبات تقلب در انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد.


 
 
آخرین ویدئوها: