طرفداران ترامپ چه می گویند و چه خواهند کرد؟؛ این انتخابات دزدیده شده است!
15 نوامبر 2020
تیر آخر ترامپ برای حضور در کاخ سفید به سنگ خورد
15 نوامبر 2020

مروری بر پرونده های قضایی دونالد ترامپ

آیا ترامپ پس از رفتن از کاخ سفید ، زندانی خواهد شد؟

صفحه ویژه دونالد ترامپ
 

 

 

دونالد ترامپ پس از پایان یافتن دوره ی ریاست جمهوری و خروج از کاخ سفید ، با ده‌ها پروندۀ قضایی متنوع روبه‌رو خواهد شد و بعید نخواهد بود درصورت محکوم شدن در این پرونده ها ، راهی زندان شود این موضوع ، اکنون یکی از ترس های این روزهای دونالد ترامپ است
این ویدیو مروری است بر برخی از این پرونده های قضایی دونالد ترامپ ، رییس جمهور فعلی آمریکا

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: