اعتصاب سراسری، در صورتی که ترامپ پیروزی جو بایدن را نپذیرد
۹ آبان ۱۳۹۹
سایه آشوب و هراس بر آمریکای پساانتخابات
۹ آبان ۱۳۹۹

نظرات بایدن درباره اسرائیل

اگر اسرائیل نبود، آمریکا باید برای منافعش یک اسرائیل خلق می کرد

انتخابات آمریکا
 

 

 

بخش هایی از سخنرانی جو بایدن در توجیه لزوم حمایت و سرمایه گذاری 3 بیلیون دلاری در اسرائیل ، در سال 1986 در مجلس سنای آمریکا را مشاهده می کنید
بایدن می گوید اگر اسرائیلی وجود نداشت ، لازم بود آمریکا خودش یک اسرائیل خلق می کرد تا از منافعش در خاورمیانه دفاع کند

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: