اعتصاب سراسری، در صورتی که ترامپ پیروزی جو بایدن را نپذیرد
30 اکتبر 2020
سایه آشوب و هراس بر آمریکای پساانتخابات
31 اکتبر 2020

نظرات بایدن درباره اسرائیل

اگر اسرائیل نبود، آمریکا باید برای منافعش یک اسرائیل خلق می کرد

انتخابات آمریکا
 

 

 

بخش هایی از سخنرانی جو بایدن در توجیه لزوم حمایت و سرمایه گذاری 3 بیلیون دلاری در اسرائیل ، در سال 1986 در مجلس سنای آمریکا را مشاهده می کنید
بایدن می گوید اگر اسرائیلی وجود نداشت ، لازم بود آمریکا خودش یک اسرائیل خلق می کرد تا از منافعش در خاورمیانه دفاع کند

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: