واکنش دادستان کل آمریکا به مرگ جفری اپستاین: همدستان او را پیدا می‌کنیم
۲۱ مرداد ۱۳۹۸
واشنگتن اگزمینر: ایران در جریان توقیف گریس۱ به پیروزی دیپلماتیک دست یافت
۲۳ مرداد ۱۳۹۸

صفحه ویژه انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا

در این صفحه آخرین نتایج نظرسنجی های انتخاباتی ، وضعیت نامزدهای انتخابات در رقابت با یکدیگر و آخرین تحلیل ها و اخبار پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا ارائه می شود
رقیب-احتمالی-ترامپ-در-انتخابات-کیست-؟
وضعیت-رقابت-ترامپ-با-نامزد-احتمالی-دموکرات-ها-چگونه-است-؟
وضعیت-محبوبیت-ترامپ-در-آمریکا-چگونه-است-؟
آخرین-تحلیل-ها-از-نتایج-انتخابات-آمریکا
آخرین-اخبار-انتخابات-2020-آمریکا

صفحه ویژه انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا

در این صفحه آخرین نتایج نظرسنجی های انتخاباتی ، وضعیت نامزدهای انتخابات در رقابت با یکدیگر و آخرین تحلیل ها و اخبار پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا ارائه می شود
رقیب
رقابت
محبوبیت
تحلیلی
آخرین-اخبار
 

وضعیت رقابت درون حزبی نامزدهای حزب دموکرات

بر اساس میانگین مجموع نتایج نظرسنجی های برگزار شده تا تاریخ 21 شهریور 1398
رقابت-های-درون-حزبی-دموکراتها
 
با توجه به نتایج نظرسنجی های درون حزبی حزب دموکرات تا کنون جو بایدن با 26.8 درصد پیشتاز می باشد و برنی سندرز و الیزابت وارن به ترتیب با 17.3 درصد و 16.5 درصد درجایگاه دوم و سوم این نظرسنجی ها قرار دارند.
 

وضعیت رقابت درون حزبی نامزدهای حزب دموکرات

بر اساس میانگین مجموع نتایج نظرسنجی های برگزار شده تا تاریخ 21 شهریور 1398
رقابت-درون-حزبی-دموکرات-موبایل
با توجه به نتایج نظرسنجی های درون حزبی حزب دموکرات تا کنون جو بایدن با 26.8 درصد پیشتاز می باشد و برنی سندرز و الیزابت وارن به ترتیب با 17.3 درصد و 16.5 درصد درجایگاه دوم و سوم این نظرسنجی ها قرار دارند.
 

وضعیت رقابت نامزدهای دموکرات و ترامپ در نظرسنجی ها

بر اساس میانگین مجموع نتایج نظرسنجی های برگزار شده تا تاریخ 19 شهریور 1398
 

بین ترامپ و بایدن به چه کسی رأی می دهید؟

بایدن-و-ترامپ--10-سپتامبر
 

بین ترامپ و سندرز به چه کسی رأی می دهید؟

مقایسه-سندرز-و-ترامپ-10-سپتامبر
 

میزان محبوبیت دونالد ترامپ در نظرسنجی های معتبر آمریکا

بر اساس میانگین مجموع نتایج نظرسنجی های برگزار شده تا تاریخ 19 شهریور 1398
محبوبیت
 

میزان محبوبیت دونالد ترامپ در نظرسنجی های معتبر آمریکا

بر اساس میانگین مجموع نتایج نظرسنجی های برگزار شده تا تاریخ 23 شهریور 1398
رضایت-از-ترامپ
 

تحلیل ها و مقالات

 

اخبار و رویدادها

 

اخبار و رویدادها

 

ویدئوها