فرایند استخراج نفت شیل یا فرکینگ در آمریکا چگونه است؟
14 جولای 2020
تصاویری از عملیات خاموش کردن آتش ناو بونهام ریچارد
18 جولای 2020


حقایقی که کتاب برادرزاده ترامپ درباره خانواده ترامپ افشا می کند

ویدئوهای خبری
 

 

 

در این کتاب، او خاندانش را به داستان فرانکنشتاین تشبیه می‌کند و می‌گوید پدربزرگش همچون دانشمندی هیولاساز بود و پسران فرزندانش نیز هیولاهای خلق‌شده‌اش هستند؛ زیرا روش تربیتی خاص پدربزرگ می‌گفت باید در زندگی درّنده باشی و فقط درّنده‌ها پیروز و موفق می‌شوند. واشنگتن پست در این ویدیو به نکاتی از این کتاب اشاره می کند که می توانند در تحلیل برخی رفتارها و تصمیمات ترامپ مفید باشند

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: