حقایقی که کتاب برادرزاده ترامپ درباره خانواده ترامپ افشا می کند
18 جولای 2020
سوء عملکرد کنگره آمریکا به چه معناست ؟
18 جولای 2020

تصاویری از عملیات خاموش کردن آتش ناو بونهام ریچارد


ناو آمریکایی همچنان می سوزد!

ویدئوهای خبری
 

 

 

پس از سه روز آتش نشان های آمریکایی همچنان در تلاش برای خاموش کردن آتش ناو بونهام ریچارد هستند . در این ویدئو تصاویری از این عملیات اطفا حریق را مشاهده می کنید.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: