۱۳ فکت درباره‌ی بودجه و هزینه های حوزه‌ی سلامت در آمریکا
۱۶ تیر ۱۳۹۹
۹ فکت درباره ی مالیات در آمریکا
۱۶ تیر ۱۳۹۹

گزارشی از بازپس‌گیری محله چز سیاتل

پلیس وارد شد، بازی تمام شد!

ویدئوهای خبری
 

 

 

گزارش شبکه کینگ 5 از عملیات پلیس سیاتل برای بازپس گیری محله ی موسوم به چز یا چاپ در سیاتل را مشاهده می کنید
در طول این عملیات که حدودا 2 ساعت به طول انجامیده ، حدود 30 نفر از معترضان که به درخواست پلیس برای ترک این محله تمکین نکردند ، بازداشت شدند .
معترضان مستقر در این محله ، به جز چند نفری که با پلیس ها درگیری لفظی پیدا می کنند ، در برابر پلیس مقاومت خاصی از خود بروز ندادند و پلیس سیاتل به راحتی مجدداً کنترل ادراه ی پلیس شرق سیاتل را بدست گرفت .
ماجرای این محله با دستور شهردار سیاتل مبنی بر تخلیه اداره ی پلیس و این محله توسط پلیس آغاز شد و پس از آن فضا و فرصتی به معترضان داده شد تا چند روزی در این محل تجمع کنند و در دورهمی های خود احساسات و افکار آنارشیستی و چپ گرایانه خود را مزمزه کننده و نهایتاً با دستور شهردار نیز ، پلیس به محل کار خود بازگشت و بازی رسانه ای منطقه ی به اصطلاح خودگردان به پایان رسید.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: