گزارشی از بازپس‌گیری محله چز سیاتل ؛ پلیس وارد شد، بازی تمام شد!
6 جولای 2020
هر آنچه که لازم است درباره ی اختلاف دستمزد در آمریکا بدانید
7 جولای 2020
 
مسائل و فکت های آمریکا

9 فکت درباره ی مالیات در آمریکا

What_US_states_look_like_based_on_their_economic_size_mapped_Vox

نویسنده: (Dara Lind)
12 آوریل 2016
 
مسائل و فکت های آمریکا

9 فکت درباره ی مالیات در آمریکا

What_US_states_look_like_based_on_their_economic_size_mapped_Vox

نویسنده: (Dara Lind)
12 آوریل 2016
 

جمع آوریِ مالیات

بازدید 21 میلیون آمریکایی از وبسایت IRS ( اداره مالیات آمریکا) در هفته ی منتهی به مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی

در اینکه چه تعداد مردم از وب سایت‌های دولتی بازدید کنند و کدام صفحه‌ها بیشترین ترافیک را داشته باشند دولتِ فدرال نقشِ اصلی را دارد. در هفته‌ی پیش از موعدِ مالیات (Tax Day) سایتِ IRS 21 میلیون بازدیدکننده داشت که از این منظر گوی سبقت را حتی از سایتِ همیشه پربازدیدِ Weather.gov ربود. اما کدام صفحه از این سایت بیشترین میزانِ بازدید را داشت؟ صفحه ی "بازپرداختهای من کجاست؟ "زمان پیک برای ارسال اظهارنامه مالیاتی ، ماه فوریه است

مرکزِ The Bureau of Labor Statistics آماری از اشتغال در صنعتِ "تدارکِ اظهارنامه" ارائه داده است. در کمالِ تعجب، اشتغال چندماه پیش از موعدِ مالیاتی به اوجِ خود می‌رسد (یعنی در فوریه) و سپس در مارس و آوریل سیرِ نزولی می‌گیرد. از قرارِ معلوم مردمی که برای محاسبه و تدارکِ اظهارنامه‌های مالیاتیِ خود نیرو استخدام می‌کنند سازمانهای کلانی هستند که می‌خواهند با تسلیمِ اظهارنامه در اسرعِ وقت، وجوهِ استردادیِ خود را دریافت کنند. (بدترین زمان برای ورود به حرفه ی تدارکِ اظهارنامه گویا در ماهِ جولای است.)جمع آوریِ مالیات در آمریکا پربازده تر از سایرِ کشورهاست

این نمودار که Quartz آن را طراحی کرده، نشان دهنده ی میزانِ هزینه-کردِ کشورهای مختلف در برابرِ میزانِ بازدهِ آنها از جمع آوریِ مالیات است. IRS در این مقایسه‌ی بینِ کشوها بسیار خوب درخشیده است – پولی که ایالاتِ متحده ی آمریکا صرفِ جمع آوریِ مالیات‌های شما می‌کند درحدودِ 62 سنت در ازای هر 100 دلار است. اگر روی نمودار کلیک کنید و نسخه‌ی کاملِ آن را مشاهده نمایید، خواهید دید که برخی از کشورها بسیار کمتر از این میزان بازدهی دارند، برای مثال لهستان و جمهوریِ چک در ازای جمع آوریِ هر 100 دلار، 2 دلار هزینه می‌کنند.IRS تقریباً همانقدر از مالیات بر حقوق‌ عایدی کسب می‌کند که از مالیاتِ بر درآمد

مالیات بر حقوق ( مالیاتی که از حقوق کارمندان کسر می شود و به خدمات اجتماعی سوشال سکیورتی و خدمات درمانی مدیکر اختصاص میابد) تقریباً به همان مقداری است که از مالیاتِ بر درآمدِ اشخاص عاید می‌شود. بخشی از مالیات بر حقوق توسطِ کارفرما پرداخت می‌شود، اما اقتصاددانان عقیده دارند که این مبلغ از پولی که حقِ کارکنان و حقوق بگیران بوده کسر می‌شود.چرا سیاستمداران باید چشمِ طمع از مالیاتِ بر درآمد بردارند؟

به نوشته ی دیلان متیوز در سایتِ Vox، "گزارشِ کمیته‌ی مشترکِ مالیات روشن ساخته که بیشترِ آمریکاییان (65.4 درصد از کسانی که اظهارنامه پر کرده اند) مالیاتِ بر پرداختی هایشان بیش از مالیات بر درآمدشان است. و فقط افرادی که سالانه بیش از 200 هزاردلار درآمد دارند مالیاتِ بردرآمدشان بیشتر است. از آنجا که اغلبِ سیاستهای اجتماعیِ آمریکا برمبنای اعتباراتِ مالیاتی شکل گرفته است، مالیاتِ بردرآمد به سودِ بسیاری از مردمِ آمریکاست... اما با این وجود همین مردم سالانه میلیاردها دلار از طریقِ اینترنت صرفِ کمک به دولتِ فدرال می‌کنند."فقرا هم مالیات می پردازند

وقتی به همه ی مالیات‌هایی که مردم می‌پردازند نگاه می‌کنیم (اعم از مالیات‌های بر درآمدِ فدرال، ایالتی و محلی و نیز مالیاتِ بر پرداختی‌ها) در می‌یابیم که اغنیا در عمل چندان که باید بیش از سایرین مالیات نمی‌پردازند. این نمودار نشان می‌دهد که افرادی که 60 درصدِ پایینیِ درآمدبگیران را تشکیل می‌دهند سهمشان در پرداختِ مالیات‌ها تنها اندکی کمتر از سهمشان در تعدادِ درآمد بگیران (60 درصد) است، و افرادی که 20 درصدِ بالاییِ درآمدبگیران را تشکیل می‌دهند سهمی که در پرداختِ مالیات دارند تنها اندکی بیشتر از این 20 درصد است و در عمل تفاوتِ بارزی بینِ این دو گروه در پرداختِ مالیات وجود ندارد. برای کسبِ اطلاعاتِ بیشتر در این باره، به این پستِ دیلان متیوز: "اگر فکر کرده اید فقرا مالیات نمی‌دهند این نمودار ثابت می‌کند که کاملاً در اشتباهید" مراجعه کنید.آمریکایی‌ها بابتِ معافیت مالیاتی 1.3 تریلیون دلار عایدشان می‌شود...

بر مبنای داده‌های کمیته‌ی مشترکِ مالیات که مرکز تحقیقاتیِ Pew دست به تحلیلِ آنها زده، دولتِ آمریکا امسال از طریقِ معافیت مالیاتی، چیزی در حدودِ 1.3 تریلیون دلار به مردم و شرکتها پرداخت کرده است. (البته این رقم حداقلی است، چراکه فقط شاملِ معافیت مالیاتی 50 میلیون دلاری و بیشتر می‌شود.) بزرگترین معافیت مالیاتی متعلق به کارفرمایانی است که بیمه‌های درمانی ارائه می‌دهند، و هریک از سود سهام و سودِ سرمایه گذاری (که مالیات‌هایی که به آنها تعلق می‌گیرد کمتر از مالیاتِ بر حقوق است) در مالیات‌های بخشوده افزون بر 100 میلیارد دلار می‌شود.اما کسی معافیت مالیاتی را جزئی از برنامه‌های دولتی نمی‌داند

خیلی از آمریکایی‌های قشرِ متوسط ابراز می‌کنند که از هیچیک از "برنامه‌های دولتی" استفاده نمی‌کنند. اما اگر از آنها درباره ی برنامه‌های خاص (به ویژه معافیت مالیاتی قشرِ متوسط، نظیرِ کسرِ سودِ رهن نامه‌ها) سوال کنید معلوم می‌شود که از آنها استفاده می‌کنند. این نمودار سیاستها را یک به یک بررسی کرده و نشان می‌دهد که درصدی از کسانی که از هریک از سیاستها نفع می‌برند اظهار نموده اند که "از هیچیک از برنامه‌های دولتی استفاده نکرده اند". مشکل اینجاست که وقتی دولت از مردم مالیاتِ کمتری بگیرد مردم آن را جزءِ "برنامه‌های رفاهیِ دولت" قلمداد نمی‌کنند. به نظرِ آنها "رفاه" یعنی اینکه دولت به مردم پول یا بن غذا یا چیزهایی از این دست بدهد و آیین نامه ی مالیاتی ابزاری کاملاً سیاسی-اجتماعی است، وسیله ایست در دستِ سیاستمداران تا رفتارهایی را که بابِ میلشان است تشویق و تقویت، و رفتارهایی را که خلافِ میلشان است تنبیه و تضعیف کنند، و تنها چیزی که برایشان اهمیت ندارد "رفاه" است.


مردمِ آمریکا می گویند قصد دارند استردادِ مالیاتیِ خود را پس انداز کنند

بنیادِ The National Retail Federation Foundation سالانه نظرسنجی ئی برگزار می‌کند که از مردم سوال می‌شود قصد دارند با استردادهای مالیاتی ئی که اخذ می‌کنند چه کار کنند. از بختِ بدِ خرده فروش ها، مردم در 2015 پاسخ داده اند که قصد دارند (حداقل بخشی از) وجوهِ استردادی شان را پس انداز کنند (47 درصد) یا از آنها برای تصفیه ی بدهی های خود استفاده کنند (39 درصد). اما از سوی دیگر، 10 درصد از مردمِ آمریکا هم "ولخرجی" را گزینه ی موردِ نظرِ خود برای استفاده از این وجوه عنوان کرده اند.

تصحیح: در نمودارِ 3 نسبتِ بازدهِ مالیاتی در ازای هر 1 دلار مدِنظر بوده نه 100 دلار، که از این بابت عذرخواهی می‌کنیم.