دستمال ‌‌چپونی
10 ژوئن 2020
مقایسه‌ی سطح امنیت در ایران و امریکا
10 ژوئن 2020

اعطای کمک مالی به امریکایی ها

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
این نامه، از طرف کاخ سفید همراه با اعطای کمک مالی ٢٩٠٠ دلاری به یکی از دوستان رسیده و امضای ترامپ رو داره.
به دلیل خوابیدن اقتصاد در دوران شیوع ویروس کرونا، بازای پدر ١٢٠٠ دلار، مادر ١٢٠٠ دلار و فرزند ۵٠٠ دلار پرداخت شده.
کلید واژه‌های متن عبارت‌اند از: – کشور بزرگ ما – جنگ با دشمن نامرئی – با افتخار بودجه‌ی ٢٢٠٠ میلیارد دلاری را تبدیل به قانون کردم – قدردانی از مجلس نمایندگان و سنا – کرونا را شکست می‌دهیم – به عظمت بیشتری می‌رسیم

مطالب مرتبط

اعطای کمک مالی به امریکایی ها

مشاهده صفحه روایت ایرانیان از آمریکا
این نامه، از طرف کاخ سفید همراه با اعطای کمک مالی ٢٩٠٠ دلاری به یکی از دوستان رسیده و امضای ترامپ رو داره.
به دلیل خوابیدن اقتصاد در دوران شیوع ویروس کرونا، بازای پدر ١٢٠٠ دلار، مادر ١٢٠٠ دلار و فرزند ۵٠٠ دلار پرداخت شده.
کلید واژه‌های متن عبارت‌اند از: – کشور بزرگ ما – جنگ با دشمن نامرئی – با افتخار بودجه‌ی ٢٢٠٠ میلیارد دلاری را تبدیل به قانون کردم – قدردانی از مجلس نمایندگان و سنا – کرونا را شکست می‌دهیم – به عظمت بیشتری می‌رسیم

مطالب مرتبطآخرین مطالب