شرکت های داروسازی آمریکا چگونه مخدرهای دارویی را در این کشور رواج دادند ؟
19 مارس 2020
چگونه دانشگاه های عالی آمریکا سرمایه های مالی خود را مدیریت می کنند؟
19 مارس 2020

گزارش نیویورک تایمز از

درگیری مرگبار FBI با فرقه داوودیه در سال 1993

ویدئوهای آمریکاشناسی
 

 

 

بیست‌ودوسال پیش، مامورانِ فدرال به محوطۀ مربوط به فرقۀ داوودیۀ مسیحیت در وِیکو، تگزاس، حمله کردند و میراث ترس را در این منطقه به جا گذاشتند که تا امروز نیز به تشکیلِ گروه‌های ضددولت دامن می‌زند.. در این ویدئو گزارش نیویورک تایمز از این ماجرا را مشاهده می کنید.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: