تحلیل vox از وضعیت دموکراسی در آمریکا ؛ ریشه ی مشکل دموکراسی آمریکایی چیست ؟
19 مارس 2020
گزارش نیویورک تایمز از درگیری مرگبار FBI با فرقه داوودیه در سال ۱۹۹۳
19 مارس 2020

TIME توضیح می دهد

شرکت های داروسازی آمریکا چگونه مخدرهای دارویی را در این کشور رواج دادند ؟

ویدئوهای تحلیلی
 

 

 

هشتادو پنج درصد تجویز های داروهای مخدر در ایالات متحده مصرف میشود. ایالات متحده ای که 5 درصد از جمعیت جهان را دارد و شما را به این فکر میندازد که چطور یک کشور میتواند انقدر وابسته به این دارو ها باشد. موضوع سلامت در این کشور ، یک صنعت پزشکی هست که در اکثریت کشور ها خدمات ِسلامت ِعمومی نامیده می شود. این ویدئو تهیه شده توسط TIME در مورد همه گیر شدن این موضوع تهیه شده است.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: