حقایق آمریکا در یک نگاه

فکت-ها-5
آمریکا-360--5
پرونده-موضوعی-2
ویدیوها-و-مستندها-1
کتابشناسی-2
گزارش-تصویری-1
ویدییوهای-خبری
مساله-ایران-3
روایت-ایرانیان-4
تصاویر-آمریکا-2
کاریکاتورها-1
کیوسک-مطبوعات
هشتگنما-1 (2)
 

فکت های آمریکا


banner-3-1_e8333afd0bc84273a4e524e28184d0cf
  • زنانِ آمریکا نمی توانند نیمی از نیروی کارِ این کشور را به خود اختصاص دهند
  • اقتصاد عالی است، اما مردم از پس اجاره ها بر نمی آیند!
  • ریاست جمهوریِ ترامپ به وجهه ی آمریکا در نزدِ افکارِ عمومی صدمه زده است
 

آمریکا 360

 

پرونده های موضوعی

تحلیل و بررسی عمیق موضوعات و چالش های جامعه و ساختار حاکمیتی آمریکا

 

تماشاخانه حقایق آمریکا

_D9_85_D8_B3_D8_AA_D9_86_D8_AF_D9_87_D8_A7-4_3efa48f3485a65bb41dcd34195804ad8
Untitled-3_dec1665be0150ecb0477f55eb1010632
_D9_88_DB_8C_D8_AF_DB_8C_D9_88_DA_A9_D9_84_DB_8C_D_b763fe3845c81a681ec0da51d093a2b9
_D8_A8_D9_86_D8_B1_D9_87_D8_A7_DB_8C-_D9_88_DB_8C__6f157bf4f8ff5ed78965658a72afa76a
_D8_A8_D9_86_D8_B1-_D9_88_DB_8C_D8_AF_DB_8C_D9_88-_7ed717d01acf36055c8f57af0c9c8e93
_D8_B1_D9_88_D8_A7_DB_8C_D8_AA-_D8_A7_DB_8C_D8_B1__546a050ab40d4bc5ff801f501b02e85d
 

تصاویر آمریکا

  • چادر شهر های آمریگا

آخرین اخبار و رویدادهای جاری آمریکا

اخبار_و_رویدادهای_جاری_آمریکا
caricator12_6939b5f1c89d53322a2d0ec513736e43-1_cc7fbc841a7c63bc8007333df41268d3
_D9_88_DB_8C_D8_AF_DB_8C_D9_88_D9_87_D8_A7_DB_8C-__231c839fd6a7535e8a0952dc3725c097
_D8_AA_D8_AD_D9_84_DB_8C_D9_84-_D9_87_D8_A7_DB_8C-_13859f04e13282f3c892d538edb80642

_D8_AA_D8_AD_D9_84_DB_8C_D9_84-_D9_87_D8_A7-_D8_A8_eb6717ce59f0c09415b54569d287bee6
 

مسئله ایران در ایالات متحده آمریکا

مسئله ایران در ساختار حاکمیت آمریکا
 

مکتوبات

books1-2_45c9bc963c4966902bc9795056d31177
magazines-12_cd23aa99eeb1baa8935a5ee79fe9b850

ارسال این به یک دوست