حقایق آمریکا در یک نگاه

فکت-ها-5
آمریکا-360--5
پرونده-موضوعی-2
ویدیوها-و-مستندها-1
کتابشناسی-2
گزارش-تصویری-1
ویدییوهای-خبری
مساله-ایران-3
روایت-ایرانیان-4
تصاویر-آمریکا-2
کاریکاتورها-1
کیوسک-مطبوعات
هشتگنما-1 (2)
 

فکت های آمریکا

 • سیاست
 • اقتصاد
 • آموزش
 • عدالت
 • خانواده
 • آزادی
 • امنیت
 • فرهنگ
 • حقوق بشر
 • سبک زندگی و اخلاق
 • بهداشت و سلامت
 • شاخص های کلیدی آمریکا
 • زنانِ آمریکا نمی توانند نیمی از نیروی کارِ این کشور را به خود اختصاص دهند
 • ریاست جمهوریِ ترامپ به وجهه ی آمریکا در نزدِ افکارِ عمومی صدمه زده است
 • آمار تجاوز و خشونت جنسی در آمریکا
 • افزایشِ فقرِ شدید در آمریکا در سال 2016
 

پرونده های موضوعی

تحلیل و بررسی عمیق موضوعات و چالش های جامعه و ساختار حاکمیتی آمریکا

police-shooting-in-the-usa
سایر-پرونده-ها

1کتابخانه حقایق آمریکا
 

تصاویر آمریکا

مطالعه-بیشتر

آخرین اخبار و رویدادهای جاری آمریکا

us-media_banner_fb4a6b12be143fb473d9ab06af93d9d5