سهم کدام ایالت‌ها در بدهی‌های دولت آمریکا بیشتر است؟
۳ شهریور ۱۴۰۰
آشنایی با جنبش مخالفان واکسن در آمریکا
۳ شهریور ۱۴۰۰

نرخ زندانیان آمریکا بر اساس نژاد و جنسیت چگونه است؟

  • بر اساس آمار سال ۲۰۱۹ ، مردان سیاهان با ۲۲۰۳ نفر زندانی در هر ۱۰۰ هزارنفر، بیشترین جمعیت زندانیان آمریکا را تشکیل می دهند.

در ۴۰ سال گذشته، سیاهان همواره بیشترین درصد زندانیان آمریکایی را به خود اختصاص داده اند.

اما از سال ۲۰۰۰ به این سو روند تعداد زندانیان سیاه پوست ، کاهشی شده است.

  • مردان سفیدها در روندی تقریباً ثابت با ۹۷۹ زندانی در هر ۱۰۰ هزارنفر، دومین جمعیت زندان های آمریکا را تشکیل می دهند و مردان اسپانیای تبار نیز با ۳۸۵ زندانی در هر ۱۰۰ هزار نفر در جایگاه بعدی قرار میگیرند.
  • در میان زنان نیز، زنان سیاه پوست با ۸۳، زنان سفید پوست با ۶۳ و زنان اسپانیانی تبار با ۴۸ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزارنفر بیشترین زندانیان آمریکا را تشکیل می دهند.