روند افزایش تعداد زندانیان دولت فدرال در آمریکا چگونه بوده است؟
۳ مرداد ۱۴۰۰
گزارش cbs از دلایل عدم دسترسی مناطق روستایی آمریکا به اینترنت پرسرعت
۳ مرداد ۱۴۰۰

نگاهی با وضعیت زندان‌های خصوصی در آمریکا

  • ۸ درصد زندانیان ایالتی و فدرال آمریکا ، در زندان های تحت مدیریت بخش خصوصی نگهداری می شوند.
  • ۷۳ درصد بازداشتی های مهاجران در بازداشت گاه های تحت مدیریت بخش خصوصی آمریکا نگهداری می شوند.
  • حداقل حقوق سالانه ی کارمندان زندان های خصوصی آمریکا در سال ۲۰۱۹ حدوداً ۴۳ هزار دلار بوده است . این رقم در زندان های فدرال ۵۷ هزار دلار بوده.
  • هزینه‌ی نگهداری سالانه هر زندانی در زندان های بخش دولتی و ایالتی ، ۲۵۲۵۱ دلار است.
  • هزینه‌ی نگهداری سالانه هر زندانی در زندان های بخش خصوصی ۲۲۱۵۹ دلار است.