چرا عربستان بزرگ ترین خریدار سلاح های آمریکاست؟
۶ مرداد ۱۴۰۰
دادستان کل نیویورک: فرماندار کومو چند زن را مورد آزار جنسی قرار داده است
۶ مرداد ۱۴۰۰

نگاهی گذرا به تاریخ 150 ساله روابط آمریکا و کوبا

تاریخ آمریکا
 

 

 

این ویدیو نگاهی کوتاه دارد به تاریخ روابط آمریکا و کوبا و تلاش کرده است تا به این سوال پاسخ دهد که چالش میان آمریکا و کوبا کجا آغاز شده ، چه ابعادی دارد و چه مسیری را طی کرده است

خوب است بدانید :

این ویدیو در سال 2016 و ماه های پایانی دولت اوباما و تحت تاثیر سازش رهبران کوبا در برابر آمریکا و دیدار تاریخی اوباما و رائول کاسترو و تحولات موسوم به عادی سازی روابط آمریکا و کوبا ساخته شده است . سازندگان این ویدیو در آن زمان با بیم و امید نسبت به این عادی سازی پس از 150 سال خصومت و تحریم صحبت می کنند .

تقریبا یک سال پس از ساخت این ویدئو ، ترامپ روی کار آمد و رسماً راهبرد عادی سازی روابط با کوبا را پایان داد و دور جدیدی از تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی را روانه کوبا کرد.

اکنون در سال 2021 نیز ، شش ماه پس از روی کار آمدن بایدن دموکرات ، تحریم های ترامپ کماکان سر جای خود باقی است و تحت تاثیر فشارهای اقتصادی وارد بر کوبا ، معترضان کوبایی به خیابان ها آمده اند و دولت بایدن در حال حمایت از این اعتراضات.

موضوعی که در 2016 از آن به عادی سازی روابط میان آمریکا و کوبا یاد می شد ، اکنون عملاً بی معنی شده است.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: