ذخایر ارزی آمریکا
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
چگونه کشورهای ثروتمند واکسن‌ها را می‌بلعند؟
۲۹ خرداد ۱۴۰۰

مقایسه نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایران

نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سال ۱۹۰۰ میلادی تا ۲۰۲۰، عموما بین ۵۰ تا ۶۵ درصد در نوسان بوده.
بالاترین نرخ متعلق به سال ۱۹۰۰ با ۷۳ درصد مشارکت بوده و کمترین نرخ در ۱۹۲۴، ۴۸.۹ درصد بوده.

هم چنین انتخابات ۲۰۲۰ به لطف دوقطبی مخالفان و موافقان ترامپ با مشارکت ۶۶.۸ درصدی رتبه ی دوم بیشترین نرخ مشارکت انتخابات های آمریکا را بدست آورد.
میانگین مشارکت در ۱۲ دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ۵۷،۱ درصد بوده است.

در ایران در ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر، نرخ مشارکت بین ۵۰ تا ۸۵ درصد نوسان داشته.
میانگین مشارکت در ۱۲ دوره اخیر انتخابات ایران، ۷۲.۴ درصد بوده است.

 

مقایسه نرخ مشارکت در انتخابات آمریکا با کشورهای آسیایی

 

 

نرخ مشارکت در انتخابات کشورهای اروپایی

 

مطالب مرتبط