اسپری فلفل پلیس آمریکا در صورت دختر بچه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
گزارش آماری از آمریکایی های که به دست پلیس کشته می شوند
۱۲ خرداد ۱۳۹۹

قتل جورج فلوید صرفاً یک اتفاق نبود

نگاهی سریع به برخی از قربانیان سال های اخیر پلیس آمریکا

ویدئوهای خبری
 

 

 

این ویدیو که در سال 2015 ساخته شده ، در 90 ثانیه پرونده ی برخی از قربانیان خشونت پلیس آمریکا که ماجرایشان در سال های اخیر رسانه ای شده است را مرور کرده است .
قبل از جورج فلوید ، اریک گارنر هم زیر دست و پای پلیس آمریکا در حالی که التماس میکرد « نمی توانم نفس بکشم » به قتل رسیده بود .
اگر این روزها این حجم از عصبانیت و اعتراض در آمریکا به خشونت پلیس آمریکا در ماجرای قتل جورج فلوید را مشاهده می کنید و شاهد شکل گیری جنبشی موسوم به جان سیاهان اهمیت دارد Black lives matter در خیابان های آمریکا هستید،
مهم است که بدانید این واکنش مردم آمریکا ، صرفاً به این یک اتفاق یا اشتباه یک افسر پلیس مربوط نیست بلکه حاصل سالیان سال عملکرد و سیاست های سیستماتیک پلیس آمریکا در قبال مردم این کشور خصوصا رنگین پوستان است .

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: