ارتش آمریکا برای احتمال سقوط دولت ترامپ در اثر کرونا برنامه‌ریزی می‌کند
19 مارس 2020
۵۰ میلیون خانواده آمریکایی در تامین نیازهای اساسی خود ناتوانند!
19 مارس 2020

چرا مسیحیان انجیلی آمریکا عاشق اسرائیل هستند؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

"توماس مورتن" به گروهی از مسیحیانی که تولد دوباره یافته اند ملقب به مسیحیان انجیلی ملحق شده و به سیاحت سرزمین مقدس رفته تا به دلیل واقعی حمایت آنها از اسرائیل را پی ببرد . 
 
آخرین ویدئوها: