نیروی امنیتی مسلح در برابر اتاقک‌های ATM بانکی در سان‌فرنسیسکو
۲۱ دی ۱۳۹۸
رفع استرس امتحانات در دانشگاه هاروارد!
۲۱ دی ۱۳۹۸
 

گزارش abc از بحران مواد مخدر در آمریکا

مواد مخدر چگونه زندگی هزاران آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده است؟

ویدئوهای لنز آمریکا
 
 


 

مرگبارترین بحران موادمخدر در تاریخِ کشور آمریکا چگونه هزاران آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده است؟ هزاران امریکایی که از قربانیانِ اُوِردوزکردن را شامل می‌شوند تا خانواده‌های این قربانیان تا کارمندانِ سازمان مبارزه با موادمخدر تا مصرف‌کنندگانِ تجربه‌اولی. .. در این ویدئو گزارش abc در مورد بحران مواد مخدر در آمریکا را مشاهده می کنید.


 
 
آخرین ویدئوها: